אודות המקום:

החברה לפיתוח בנימין שותפה במחצבה באזור נחל נטוף. חל"פ בנימין קיבלה זיכיון מהמנהל האזרחי ל-15 שנה של כרייה וחציבה. האבן במחצבת נטוף היא מסוג דולומיט, המתאימה לייצור חצץ לאספלט ולתעשיית הבטון.
החברה לפיתוח בנימין מפעילה את המקום בשיתוף חברת שפיר, שמנהלת את המחצבה ואת מפעל הבטון שבשטחה, עם מיטב הציוד המודרני בתחום.
למחצבה תקן
ISO-9001-2008 והיא פועלת בהתאם לתקני איכות סביבה מחמירים.
תכנית העבודה של המחצבה,  מאפשרת שיקום נופי של המקום בסיום עבודות הכרייה.

הזדמנויות
החברה לפיתוח משקיעה ביעדים כלכליים מגוונים
תוצרת מקומית

אנחנו מקדמים את העסקים והתושבים מרוויחים

תעסוקה

אלפי תושבים נהנים ממקומות תעסוקה קרוב לבית

מסתכלים קדימה
ממשיכים לפתח מגרשים ואזורי תעשייה חדשים
d
כל הזכויות שמורות © לחברה לפיתוח מטה בנימין 2014
good